أسعار الإشتراك الشهري و شراء الكورسات

Monthly Membership & One time Enrollment Prices

Training

300EGP/Month

Access to The course FIVE Modules

During Subscription Period


Access To other Future Courses

Certificate of Attending The Course

 

 

هتتعلم تحت إشراف مدرب يتابع و يصحح مشروعاتك 

كمان شهاده انك كملت الكورس بنجاح لما تخلصه

  و تسلم أخر مشروع و كمان هتقدر تستفيد من كل 

المحتوي الي بنقدمه. تقدر تلغي أشتراكك في وقت

 أو بعد ماتخلص الكورس


hot

Certificate

400EGP/Month

Access to The course FIVE Modules

During Subscription Period


Access To other Future Courses

Certificate of Passing The Course

Trainers Feedback

Assignments Graded By Trainers

هتتعلم تحت إشراف مدرب يتابع و يصحح مشروعاتك 

كمان شهاده انك كملت الكورس بنجاح لما تخلصه

  و تسلم أخر مشروع و كمان هتقدر تستفيد من كل 

المحتوي الي بنقدمه. تقدر تلغي أشتراكك في وقت

 أو بعد ماتخلص الكورس


<

Course

2200 ONE TIME

Access to The course FIVE Modules

No time Limit


NO Access To other Future Courses

Certificate of Passing The Course

Trainers Feedback

Assignments Graded By Trainers

أحتفظ بالكورس بعد لما تخلصه هتتعلم تحت إشراف مدرب 

يتابع و يصحح مشروعاتك كمان شهاده انك كملت الكورس

 بنجاح لما تخلصه  و تسلم أخر مشروع . تقدر تلغي

 أشتراكك في وقت أو بعد ماتخلص الكورس 

Our Concept

When we were designing this course we had THREE points in mind

 • Your Business, Marketing and Sales planning ,strategies and logic should have the customer at the CENTER. Although this goes without saying but it is always forgotten or ignored throughout the process.(Customer At the Center)

 • We had our Trainees (you) in mind to prepare them to excel in their endeavour in Marketing, Sales and Business Logic.

 • Digital Marketing, Advertising Agency & Market Needs.Marketing Agencies usually look at marketing from different perspectives due to Variety of industries they are handling, contrary To Companies and organizations Marketing Teams, and that is an Advantage that you need.

Goals

 • WE aim to provide YOU with the knowledge about business advantages of digital marketing and its importance for Marketing success.

 • Trainee(You) will be able to play his/her role as a Digital Marketer/ Social Media Marketer/Facebook Marketer/Content Marketer/ECommerce entrepreneur in the local/international Marketplace.

 • The application of the gained knowledge, skills and competences will help the future YOU (Trainee) in forming a digital marketing plan in order to manage a digital marketing performance efficiently.

Learning Outcome

Upon successful completion of this course, the student will be able to

 • Explore how to develop social media marketing initiatives that are designed to meet business objectives.

 • Explore real-life case studies, best practices, and driven techniques. Create a strategically-focused social media marketing plan that integrates with other marketing activities and helps you establish and maintain an effective online presence. (that goes beyond Facebook and Instagram)

 • Measure the effectiveness of social marketing activities.

 • Understand the Buyer Journey, Personas & when to use each of them.

 • Exploring Marketing Models/ Theories and when to use each.

 • Analyze the effectiveness of your company's and competitors' Digital Marketing.

 • Understand copywriting, content writing & creative copy writing Work with Digital marketing quotations and budgets estimates and their control. (Agency Business side)

 • Develop and implement Facebook and Instagram for Ads and their underlying stages from page setup and identity to creating a community.

 • Explore SEO and SEM, Organic vs Paid and SEO And Google Ads eco-system.

How It Works

World Class Marketing Training

 • Online Training

  Delivering The Above Outcome Across 45+ Hours. Priced At 2200 EGP

 • Remote Training

  Delivering The Above Outcome Across 55+ Hours Priced at 4800 EGP

 • On Premise Training

  Delivering The Above Outcome Across 65+ Hours Priced at 8800 EGP. Currently On Hold Due to the COVID19